Tài liệu: Các vụ việc không gian mạng đáng kể từ năm 2006 – Significant Cyber Incidents Since 2006

Download: http://www.mediafire.com/?s261o4vj98pard5

Trích dẫn:
Danh sách này là công việc đang diễn ra mà chúng tôi cập nhật những vụ việc mới để đưa ra ánh sáng. Nếu bạn có những gợi ý bổ sung, hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ techpolicy@csis.org. Tầm quan trọng nằm trong con mắt của người xem, nhưng chúng tôi tập trung vào các cuộc tấn công thành công vào các cơ quan chính phủ, các công ty quốc phòng và công nghệ cao, hoặc các tội phạm kinh tế với những thiệt hại lớn hơn 1 triệu USD.