Vừa qua mình đã test dịch vụ OpenDNS trên 3 mạng FPT (cable quang và ADSL), VNPT (cable quang), và Viettel (cable quang), kết quả là:

  • VNPT và Viettel chạy tốt
  • FPT block DNS bên ngoài

(Xem hướng dẫn sau để kiểm tra OpenDNS có hoạt động trên mạng của bạn: http://www.opendns.com/support/article/64)

Nếu bạn sử dụng mạng FPT cho dù bạn có chỉnh thông số DNS về 1 server nào khác, thì phân giải địa chỉ DNS trong mạng của FPT vẫn do các server của nhà cung cấp thực hiện, thậm chí gần đây (7/3/2013) mình test DNS trên mạng FPT, nếu để IP của OpenDNS còn không phân giải gì hết, Google DNS thì phân giải bình thường. Rất ngán ngẩm & bực mình. OpenDNS là một dịch vụ miễn phí với nhiều tính năng hữu ích cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp (block web đen, antivirus…), không biết FPT suy nghĩ sao mà đi khóa dịch vụ này 🙁

FPT DNS Failed