Trong hơn 10 năm qua, nhiếp ảnh gia Andrew Filer đã đi và ghi lại những tấm ảnh ở các địa danh ở bang North Dakota , Mỹ. Anh đã đi qua hơn 875 địa điểm khác nhau ở tiểu bang có dân cư khá thưa thớt này, từ các thành phố đến vùng nông thôn, từ các vùng chưa có tên, đến các thị trấn không người… Dự án của Filer được gọi là “Everydot”. Sau khi đã đi hết North Dakota, Filer hiện đang tiếp tục đi qua Minesota, Washington và những vùng ở phía Tây Canada. Xin giới thiệu với các bạn một số hình ảnh của Andrew Filer chụp ở North Dakota, có nhiều bức ảnh rất đẹp. Các bạn cũng đừng quên ghé qua xem dự án “Kickstarter” của Filer, nơi anh ta đang kêu gọi ủng hộ để có thể tiếp tục những chuyến đi và xuất bản 2 tập sách ảnh của anh ta.

ismile_5633908c6b0d6_n01_0

ismile_5633909018d1a_n02_4

ismile_56339091cc18e_n03_4

ismile_56339092e6edf_n04_4

ismile_563390941ae80_n05_7

ismile_56339098550f4_n06_6

ismile_5633909dec51d_n07_7

ismile_563390a243e7b_n08_0

ismile_563390a4792dc_n09_5

ismile_563390a877219_n10_1

ismile_563390a9c1b5a_n11_4

ismile_563390aa79419_n12_7

ismile_563390abbb284_n13_8

ismile_563390ad7e8aa_n14_5

ismile_563390b0400c3_n15_6

ismile_563390b172356_n16_7

ismile_563390b38250d_n17_7

ismile_563390b4953b2_n18_7

ismile_563390b5d9d2b_n19_6

ismile_563390b75d308_n20_7

ismile_563390b89dc45_n21_0

ismile_563390ba5ffa9_n22_7

ismile_563390bb89bbf_n23_7

ismile_563390bc3274d_n24_5

ismile_563390bcab8b0_n25_3

ismile_563390be01744_n26_8

ismile_563390bf25490_n27_7

ismile_563390c018daf_n28_6

ismile_563390c289f2b_n29_2

ismile_563390c4e2e6e_n30_0

ismile_563390ca09196_n31_8

ismile_563390ccc31ea_n32_7

ismile_563390cf8b844_n33_7

ismile_563390d140ed2_n34_0

ismile_563390d44c38c_n35_1

ismile_563390d5dfe61_n36_6

ismile_563390d7e4c7d_n37_4

ismile_563390d8b794b_n38_0

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-anh-dep-tu-vung-north-dakota.1609984/