Bong bóng hiện diện rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của con người. Những bậc cha mẹ thường mua bong bóng để làm đồ chơi cho con trẻ. Bong bóng được sử dụng trong các sự kiện như lễ khai giảng, các lễ khai trương, hay dùng trong những buổi lễ tưởng niệm. Ngoài các bong bóng đồ chơi, con người còn dùng bong bóng to hay khinh khí cầu để làm phương tiện vận chuyển. Hàng năm có rất nhiều lễ hội khinh khí cầu được tổ chức. Một sự kiện mới đây cũng có liên quan đến khinh khí cầu, đó là việc anh Felix Baumgartner đã nhảy từ độ 39km, với tốc độ rơi tự do lớn hơn tốc độ âm thanh, đạt 1.342km/h và tiếp đất an toàn sau hơn 9 phút rơi trong không gian.

ismile_563389be15ed7_bp1

ismile_563389bfce643_bp2

ismile_563389c2353da_bp3

ismile_563389c4a4739_bp4

ismile_563389c718f19_bp5

ismile_563389c9d453e_bp6

ismile_563389d0e2777_bp7

ismile_563389d27dd4e_bp8

ismile_563389d568094_bp9

ismile_563389da8f714_bp10

ismile_563389dea2a8e_bp11

ismile_563389e12a112_bp12

ismile_563389e804f6f_bp13

ismile_563389ea5f7cd_bp16

ismile_563389f05d745_bp17

ismile_563389f5d8cdd_bp18

ismile_563389fae48ab_bp20

ismile_563389feda414_bp21

ismile_56338a03df06e_bp22

ismile_56338a08666b2_bp23

ismile_56338a0dd6248_bp26

ismile_56338a1082a33_bp27

ismile_56338a162af49_bp28

ismile_56338a1a31815_bp29

ismile_56338a1d6ff9f_bp30

ismile_56338a205e4a8_bp31

ismile_56338a242d9c8_bp32

ismile_56338a2aec2e5_bp33

ismile_56338a2edf540_bp35

ismile_56338a31dae6d_bp36

ismile_56338a350ca1e_bp37

ismile_56338a3c5aab3_bp38

ismile_56338a46d537a_bp39

ismile_56338a4a57a3c_bp40

ismile_56338a4cc37a0_bp41

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-bong-bong.1615116/