Lần đầu tiên một kỳ Paralympics được tổ chức là vào năm 1960 ở Rome, Italy với sự tham dự của 400 VĐV, đến từ 23 quốc gia. Từ đó đến nay, Paralympics liên tục được tổ chức và ngày càng có quy mô lớn hơn. Paralympics London 2012 là kỳ đại hội thể thao người khuyết tật lần thứ 14 được tổ chức. Mình gọi đây là “Nơi gặp gỡ của những con người dũng cảm”, vì đơn giản họ quá dũng cảm. Rất nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng khi mình xem những tấm ảnh chụp tại Paralympics London 2012. Và mình muốn chia sẻ với các bạn những bức ảnh đẹp này.

ismile_5633a63393880_p01_7

ismile_5633a64425309_p02_0

ismile_5633a6485d9ea_p03_9

ismile_5633a64a24d56_p04_3

ismile_5633a64b809ff_p05_5

ismile_5633a64ecbb27_p07_5

ismile_5633a650c7faa_p08_6

ismile_5633a65468938_p09_5

ismile_5633a658d48f4_p10_8

ismile_5633a65a14d9a_p11_2

ismile_5633a65c38d33_p12_7

ismile_5633a65e1b68b_p13_5

ismile_5633a6634c585_p14_2

ismile_5633a66a80080_p15_6

ismile_5633a6782d903_p16_6

ismile_5633a68cc8f73_p17_5

ismile_5633a68e0833a_p18_5

ismile_5633a68eed96c_p20_5

ismile_5633a695d0642_p21_R

ismile_5633a699ec0db_p22_R

ismile_5633a6a269f0b_p23_7

ismile_5633a6ad9c6b2_p25_8

ismile_5633a6bfcc9a3_p26_5

ismile_5633a6c9af6ce_p27_6

ismile_5633a6e18caf2_p28_R

ismile_5633a6f10b912_p29_8

ismile_5633a6f24ef31_p30_7

ismile_5633a6f42211e_p31_0

ismile_5633a6f5d8cd0_p33_R

ismile_5633a6f6c995f_p34_5

ismile_5633a6f7b257d_p35_0

ismile_5633a6f98869d_p36_5

ismile_5633a6fba1dc3_p37_5

ismile_5633a6fd578a1_p38_2

ismile_5633a7002fe0a_p39_R

ismile_5633a70184ebe_p41_5

ismile_5633a7036d257_p42_5

ismile_5633a705a49ac_p43_5

ismile_5633a708bb579_p44_5

ismile_5633a709ae00c_p45_5

ismile_5633a70b298b9_p46_3

ismile_5633a70c76cc9_p47_5

ismile_5633a70fec1f0_p48_5

ismile_5633a711a9fad_p49_6

ismile_5633a7133cb77_p50_5

ismile_5633a71853e91_p51_5

ismile_5633a71a70d8c_p52_5

ismile_5633a71bf253b_p53_5

ismile_5633a71d47e54_p54_2

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-paralympics-2012-noi-gap-go-cua-nhung-con-nguoi-dung-cam.1505649/