Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay gọi ngắn gọn là Mỹ là một cộng hoà lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Với 3,79 triệu dặm vuông (9,83 triệu km vuông) và 305 triệu dân, Hoa Kỳ là quốc gia lớn hạng ba về tổng diện tích và hạng ba về dân số trên thế giới. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa dạng chủng tộc nhất trên thế giới, do kết quả của những cuộc di dân đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong bài viết này, xin giới thiệu đến các bạn 50 bức ảnh được chụp tại 50 bang của nước Mỹ . Chắc chắn những hình ảnh này không thể mô tả được nhiều về các tiểu bang của Mỹ nhưng cũng thể hiện được một chút nét đặc trưng của từng bang. Mời các bạn cùng xem.

ismile_5633a30d1e242_u01_R

ismile_5633a31049270_u02_6

ismile_5633a3113128c_u03_R

ismile_5633a313c29e2_u04_R

ismile_5633a315ed427_u05_5

ismile_5633a32148e77_u06_R

ismile_5633a323551ef_u07_R

ismile_5633a33040f74_u08_1

ismile_5633a34392af2_u09_R

ismile_5633a34fdde89_u10_8

ismile_5633a352adaf7_u11_5

ismile_5633a353ecbe3_u12_0

ismile_5633a371ee12f_u13_R

ismile_5633a37dad90a_u14_3

ismile_5633a381340d9_u15_5

ismile_5633a38213843_u16_5

ismile_5633a38519c1b_u17_5

ismile_5633a38719cf7_u18_R

ismile_5633a388c89cc_u19_R

ismile_5633a38b234a9_u20_R

ismile_5633a38caeffa_u21_1

ismile_5633a39072961_u22_3

ismile_5633a39216ef6_u23_4

ismile_5633a393c9985_u24_R

ismile_5633a3966fc5a_u25_1

ismile_5633a3991a3ec_u26_0

ismile_5633a39b445b5_u27_9

ismile_5633a39cecd6a_u28_5

ismile_5633a3a017364_u29_3

ismile_5633a3a1857b5_u30_5

ismile_5633a3aa92921_u31_R

ismile_5633a3ae96fca_u32_R

ismile_5633a3b037668_u33_3

ismile_5633a3b186971_u34_0

ismile_5633a3b453c88_u35_R

ismile_5633a3b5b514d_u36_4

ismile_5633a3b6c09be_u37_5

ismile_5633a3b818adb_u38_5

ismile_5633a3b92e5e1_u39_4

ismile_5633a3cdad775_u40_R

ismile_5633a3e5c6a55_u41_R

ismile_5633a3e7f34f3_u42_R

ismile_5633a3f730b27_u43_R

ismile_5633a40500505_u44_0

ismile_5633a41c82100_u45_R

ismile_5633a421d2927_u46_6

ismile_5633a42986ab6_u47_5

ismile_5633a42a9ac31_u48_R

ismile_5633a42d59425_u49_5

ismile_5633a432711f0_u50_R

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-nuoc-my-50-bang-qua-50-buc-anh.1530438/