Mùa thu hoạch là thời điểm của sự dồi dào, khi những ngày làm việc cực nhọc được tưởng thưởng bởi các sản vật. Nhịp sống của chúng ta đôi khi cũng được định hình bởi mùa thu hoạch , ngay cả đối với nhiều người sống ở thành thị. Khắp nơi trên thế giới, các lễ hội và lễ nghi thường diễn ra vào mùa thu hoạch. Năm nay, mùa màng bị ảnh hưởng khá nặng bởi nạn hạn hán. Và trong tình cảnh dân số ngày một tăng, giá cả lương thực ngày càng lên cao, nguy cơ về khủng hoảng an ninh lương thực đang dần hiển hiện rõ hơn. Hy vọng các nhà khoa học cũng như chính phủ các nước sẽ có cách giải quyết vấn đề này.

ismile_5633a453b17b4_bp1

ismile_5633a4605c353_bp2

ismile_5633a47d05093_bp3

ismile_5633a4813e2be_bp4

ismile_5633a486bc610_bp5

ismile_5633a48cdd462_bp6

ismile_5633a48fee36c_bp7

ismile_5633a495169f1_bp8

ismile_5633a4995b95b_bp9

ismile_5633a4a1dc97e_bp10

ismile_5633a4a8ca543_bp11

ismile_5633a4b31f326_bp12

ismile_5633a4c2ebe6c_bp14

ismile_5633a4c5388f9_bp15

ismile_5633a4c9d4e87_bp16

ismile_5633a4ceef399_bp17

ismile_5633a4d3de00d_bp18

ismile_5633a4dd9fc59_bp19

ismile_5633a4e3b673e_bp20

ismile_5633a4ea287ec_bp24

ismile_5633a4ed2a6ce_bp25

ismile_5633a4f37b7ed_bp27

ismile_5633a4fd3a3ef_bp28

ismile_5633a513ef924_bp29

ismile_5633a52b186e8_bp30

ismile_5633a54919c18_bp31

ismile_5633a56719c90_bp32

ismile_5633a576953f7_bp33

ismile_5633a58eb1960_bp34

ismile_5633a59e850de_bp35

ismile_5633a5bb4e450_bp37

ismile_5633a5d3ea2b0_bp38

ismile_5633a5e983dce_bp39

ismile_5633a60781e8f_bp40

ismile_5633a60edfc03_bp41

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-mua-thu-hoach.1522964/