Một lần nữa, National Geographic lại tổ chức cuộc thi ảnh thường niên, với hạn chót để nộp ảnh dự thi là ngày 30/11/2012. Bắt đầu từ ngày 01/09/2012, các tác phẩm dự thi đã được giới thiệu với người xem và để họ bình chọn. Cuộc thi ảnh năm nay của National Geographic có 3 chủ đề là People (Con người), Places (Phong cảnh) và Nature (Thiên nhiên), với lời bình ảnh do chính tác giả viết. Sau đây là 50 bức ảnh dự thi do nhiều tác giả khác nhau gửi đến cho National Geographic. Có khá nhiều bức ảnh rất đẹp và chắc chắn sẽ còn nhiều ảnh đẹp nữa được gửi đến National Geographic. Mời các bạn xem.

ismile_5633a26a29cb1_n01_b

ismile_5633a26c2c6d0_n02_0

ismile_5633a26ee9967_n03_t

ismile_5633a27414041_n04_y

ismile_5633a281b1e1f_n05_0

ismile_5633a284e8110_n06_0

ismile_5633a295269ee_n07_0

ismile_5633a29b6d985_n08_0

ismile_5633a2a29e6ad_n09_0

ismile_5633a2aaeed00_n10_f

ismile_5633a2b03d0c2_n11_r

ismile_5633a2b48615e_n12_m

ismile_5633a2b9af219_n13_d

ismile_5633a2bcbe4a2_n14_d

ismile_5633a2beebb57_n15_0

ismile_5633a2bfe4b08_n16_e

ismile_5633a2c0bd085_n17_e

ismile_5633a2c4c6f3c_n18_f

ismile_5633a2c735fb2_n19_g

ismile_5633a2c98ce0a_n20_s

ismile_5633a2cb3c5cb_n21_0

ismile_5633a2cc3e87a_n22_0

ismile_5633a2cdd3235_n23_0

ismile_5633a2d0d7d3e_n24_0

ismile_5633a2d31a32e_n25_c

ismile_5633a2d6823a6_n26_0

ismile_5633a2da1a69e_n27_0

ismile_5633a2db19996_n28_n

ismile_5633a2dcd1d67_n29_0

ismile_5633a2df6d2ae_n30_w

ismile_5633a2e08ed43_n31_b

ismile_5633a2e551905_n32_0

ismile_5633a2e6f0d73_n33_l

ismile_5633a2e7bcdbf_n34_s

ismile_5633a2e8701bf_n35_0

ismile_5633a2e96f352_n36_j

ismile_5633a2ea3833d_n37_s

ismile_5633a2eb495b1_n38_h

ismile_5633a2ed55297_n39_0

ismile_5633a2ee76b00_n40_0

ismile_5633a2efe6138_n41_0

ismile_5633a2f1ec43a_n42_0

ismile_5633a2f40f760_n43_s

ismile_5633a2fc94f17_n44_0

ismile_5633a2ff89966_n45_g

ismile_5633a30127e15_n46_0

ismile_5633a30270692_n47_d

ismile_5633a30361dc0_n48_c

ismile_5633a304ed429_n49_0

ismile_5633a3081f435_n50_l

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-cuoc-thi-anh-cua-national-geographic-2012.1535279/