Sau ba tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị kể từ chuyến bay cuối cùng hạ cánh xuống sân bay Los Angeles hôm 21/09/2012 , tàu con thoi Endeavour hôm 14/10/2012 đã hoàn tất chuyến hành trình trên đường phố Los Angeles để đến Trung tâm khoa học California, ngôi nhà mới và là cuối cùng của nó. Theo bảo tàng Exposition Park Museum, chuyến đi này của tàu con thoi tiêu tốn khoảng 10 triệu USD, vượt qua quãng đường khoảng 20km. Tàu Endeavour được đặt trên một thiết bị chuyên dụng có tới 160 bánh xe và nó được di chuyển một cách chậm rải qua các con phố ở Los Angeles. Mời các bạn xem lại một số hình ảnh chuyến hành trình trên đường phố Los Angeles của tàu con thoi Endeavour.

ismile_5633987ccd9fb_s01_5

ismile_5633987e8f7ea_s02_7

ismile_5633987f7db18_s03_5

ismile_563398816890e_s04_9

ismile_56339882b11c3_s05_2

ismile_563398842cba3_s06_1

ismile_563398859317f_s07_R

ismile_56339886d5949_s08_8

ismile_56339888dfe08_s09_5

ismile_5633989702daf_s10_3

ismile_5633989ab20b4_s11_R

ismile_563398a4d7851_s12_3

ismile_563398b29bb7d_s13_9

ismile_563398ca21ba8_s14_6

ismile_563398d7991c8_s15_R

ismile_563398e1c862b_s16_5

ismile_563398e8d5914_s17_5

ismile_563398ff8c128_s18_3

ismile_5633990e930af_s19_5

ismile_5633991706881_s20_8

ismile_56339922a0285_s21_2

ismile_563399366be84_s22_8

ismile_5633993bc6203_s23_R

ismile_5633994678a99_s24_7

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-tau-con-thoi-endeavour-di-tren-duong-pho-los-angeles.1590682/