Hôm 21/09/2012, tàu con thoi Endeavour đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles, sau khi hoàn tất chuyến bay cuối cùng , như một lời từ biệt, với việc bay qua và dừng lại ở các nơi như Texas, Houston, Arizona và một số địa điểm ở California. Tàu Endeavour đã hoàn thành sứ mệnh vũ trụ cuối cùng hồi tháng 06/2011, và từ đó đến nay nó được chuẩn bị để đưa đến trung tâm khoa học California. Hiện tại thì Endeavour đang ở Los Angeles, và mất vài tuần làm việc để đưa nó đi qua các con phố đến với nhà mới. Sau đây là những hình ảnh ghi lại chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Endeavour. Cuối bài có 4 tấm ảnh 3D, vì vậy các bạn có thể chuẩn bị kính 3D để xem cho đẹp nhé.

ismile_5633a0e7cd82b_e01_5

ismile_5633a0ea2061c_e02_2

ismile_5633a0ee2671c_e03_0

ismile_5633a0f6926ef_e04_2

ismile_5633a10212230_e05_2

ismile_5633a10409ef4_e06_2

ismile_5633a107ca435_e07_2

ismile_5633a10d32133_e08_8

ismile_5633a11d1777c_e09_2

ismile_5633a128405d1_e10_2

ismile_5633a12ce3358_e11_R

ismile_5633a13da3f4e_e12_5

ismile_5633a15ba71a9_e13_R

ismile_5633a16dc4392_e14_2

ismile_5633a17d544a2_e15_2

ismile_5633a197d32d2_e16_4

ismile_5633a1aecabf3_e18_2

ismile_5633a1bc19201_e19_1

ismile_5633a1c6133a3_e20_8

ismile_5633a1d77ab67_e21_5

ismile_5633a1d8b194a_e22_R

ismile_5633a1da98cf3_e23_2

ismile_5633a1df7e039_e24_5

ismile_5633a1eb65e31_e25_0

ismile_5633a1f3b5891_e26_R

ismile_5633a2054503d_e27_R

ismile_5633a2063e4a9_e28_5

ismile_5633a209e7ae2_e29_R

ismile_5633a21b1233b_e30_R

ismile_5633a2224783e_e31_R

ismile_5633a225ab72b_e32_6

ismile_5633a22f8948e_e33_R

ismile_5633a23de5ff0_e34_R

ismile_5633a2431ec10_e35_0

ismile_5633a2451ce96_e36_6

ismile_5633a24713b76_e37_7

ismile_5633a24db54a3_e38_7

ismile_5633a25150195_e39_2

ismile_5633a25cad6d5_e40_2

ismile_5633a2647149e_e41_2

ismile_5633a26698903_e42_2

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-chuyen-bay-cuoi-cung-cua-tau-con-thoi-endeavour.1540653/