Hang động và những đường hầm là một phần trong đời sống loài người. Xưa kia, tổ tiên của chúng ta sinh sống trong hang động, giờ đây chúng ta đang đào đất để làm rất nhiều việc khác nhau. Chúng ta đào đất để tìm những giá trị văn hoá cổ xưa, để khai khoáng… Chúng ta sử dụng hang động để làm những nhà kho vĩnh cửu, để giải trí, và là nơi trú ẩn hiệu quả khỏi những thảm hoạ thiên nhiên và do loài người gây nên. Và khi trên mặt đất trở nên đông đúc hơn và các đường biên giới quốc gia đóng lại, con người đã đào đất để xây dựng các hệ thống đi lại và vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp. Sau đây là một số hình ảnh được chụp bên dưới lòng đất từ khắp nơi trên thế giới.

ismile_5633a8fa6031e_u01_R

ismile_5633a90316a06_u02_1

ismile_5633a90eb2dc8_u03_1

ismile_5633a91152583_u04_8

ismile_5633a91842740_u05_2

ismile_5633a920eb5c8_u06_R

ismile_5633a92d4958c_u08_2

ismile_5633a9342d0de_u09_8

ismile_5633a93f9201e_u10_2

ismile_5633a95d927c8_u11_3

ismile_5633a96f60f44_u12_R

ismile_5633a97322a33_u13_3

ismile_5633a987da1bb_u14_R

ismile_5633a98bde6cd_u16_3

ismile_5633a990427e9_u17_3

ismile_5633a992e2126_u18_R

ismile_5633a9a106816_u19_R

ismile_5633a9a4dc7c9_u21_R

ismile_5633a9a873390_u23_R

ismile_5633a9aa6ab62_u24_R

ismile_5633a9ad0c719_u25_R

ismile_5633a9ae53c0b_u26_3

ismile_5633a9afd620e_u28_R

ismile_5633a9b10cc94_u29_8

ismile_5633a9b2ad9e1_u30_R

ismile_5633a9b38ccc3_u32_0

ismile_5633a9b544156_u33_R

ismile_5633a9b88b045_u35_R

ismile_5633a9bb34073_u36_R

ismile_5633a9beac1f1_u37_4

ismile_5633a9bfc7eeb_u38_R

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-the-gioi-duoi-long-dat-p2.1483355/