Người đàn ông đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, Neil Armstrong đã qua đời vào ngày 25/08/2012. Sau cái chết của ông, gia đình ông đã có một lời nhắn nhủ ngắn rằng: “Cho những ai muốn biết về những gì mà họ phải làm để tôn vinh ông, chúng tôi chỉ có một đề nghị nhỏ. Hãy tôn vinh ông vì sự phục vụ, thành tựu và tính khiêm nhường, và mỗi khi bạn bước ra khỏi nhà vào một đêm bầu trời trong, bạn nhìn thấy Mặt trăng đang “cười” với bạn, hãy nghĩ về Neil Armstrong và gửi cho ông một cái nháy mắt”. Thật là một lời nhắn tuyệt vời! Hãy nghĩ về ông mỗi khi bạn nhìn lên Mặt trăng và gửi ông lời chào nhé.

ismile_5633a9c5006df_a01_S

ismile_5633a9c5c8675_a02_0

ismile_5633a9c6bd35d_a03_0

ismile_5633a9c800740_a04_S

ismile_5633a9c939a3d_a05_0

ismile_5633a9cc68761_a06_0

ismile_5633a9cfb6f0f_a07_0

ismile_5633a9d377460_a08_9

ismile_5633a9d7a13a6_a09_s

ismile_5633a9da9b8c1_a10_9

ismile_5633a9dcb10af_a11_S

ismile_5633a9df8ece4_a12_0

ismile_5633a9e119828_a13_1

ismile_5633a9e24a858_a15_0

ismile_5633a9e51e630_a16_1

ismile_5633a9e6574ac_a17_1

ismile_5633a9e79bfec_a18_s

ismile_5633a9eadafd1_a19_0

ismile_5633a9f442072_a20_1

ismile_5633a9fc4caae_a21_1

ismile_5633aa0373091_a22_0

ismile_5633aa04300a0_a23_1

ismile_5633aa061c1db_a24_1

ismile_5633aa07aa927_a26_0

ismile_5633aa0a4786a_a27_9

ismile_5633aa0e69473_a28_0

ismile_5633aa12b13e1_a29_s

ismile_5633aa1801212_a30_s

ismile_5633aa1982507_a31_0

ismile_5633aa1b1c4df_a32_9

ismile_5633aa20635fd_a33_0

ismile_5633aa217dd6b_a34_0

ismile_5633aa22963b6_a35_5

ismile_5633aa26b47d4_a36_0

ismile_5633aa2848c49_a37_0

ismile_5633aa2a3c0ff_a38_2

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-neil-armstrong-1930-2012.1476801/