Loài người đã thực hiện những việc tương tự như xăm mình cách đây hàng ngàn năm. Một hình xăm có thể là một sự hồi tưởng, một lời cầu nguyện, một cảnh báo, hay đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật. Tại Việt Nam, nhiều người vẫn còn có thành kiến với việc xăm mình , và xem những người xăm mình là người không tốt. Để điều này thay đổi thì cần phải có nhiều thời gian hơn. Những hình ảnh sau đây sẽ cho chúng ta thấy nghệ thuật xăm hình trên khắp thế giới.

ismile_5633aa339ec37_t01_R

ismile_5633aa3e49ce0_t02_2

ismile_5633aa3f35da3_t03_1

ismile_5633aa40b3a02_t04_0

ismile_5633aa4613925_t05_4

ismile_5633aa472da02_t07_4

ismile_5633aa47bfbb3_t09_R

ismile_5633aa4e102f3_t10_R

ismile_5633aa4fe3698_t11_R

ismile_5633aa53b8052_t12_R

ismile_5633aa5560aa7_t13_R

ismile_5633aa5a03247_t14_R

ismile_5633aa6d3ed57_t15_R

ismile_5633aa6e2cfd0_t16_R

ismile_5633aa6ee5b33_t17_1

ismile_5633aa716dde1_t19_2

ismile_5633aa728f7c3_t21_R

ismile_5633aa7530881_t22_4

ismile_5633aa7801020_t23_4

ismile_5633aa7adbf8f_t24_4

ismile_5633aa81b4a6b_t26_2

ismile_5633aa827fb06_t27_4

ismile_5633aa8932ab9_t28_2

ismile_5633aa99146bb_t29_R

ismile_5633aaa51b824_t30_R

ismile_5633aaa5c3971_t31_1

ismile_5633aaa704931_t32_R

ismile_5633aaa8d38b6_t33_4

ismile_5633aaab8f134_t34_R

ismile_5633aaae225a5_t35_R

ismile_5633aaaed62dc_t36_2

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-hinh-xam-suc-hut-tu-nhung-mui-kim.1474846/