Cuộc sống vẫn đang diễn ra hàng ngày, và có nhiều tay máy đang rong ruổi khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc hết sức bình thường. Mỗi bức ảnh cho thấy những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, những con người khác nhau trên thế giới. Tháng 07/2012, chúng ta có nhiều hình ảnh từ những đất nước Malaysia, Haiti, Guatemala, UAE, Nepal, Sudan, Serbia, Cuba, Nhật Bản, Pakistan, Ấn Độ, Mỹ… Hãy cùng nhìn ra thế giới!

ismile_5633ac7a5e62e_bp1

ismile_5633ac85e9e5a_bp2

ismile_5633ac8ab009a_bp3

ismile_5633ac949e373_bp4

ismile_5633ac9b8afae_bp5

ismile_5633ac9f2089b_bp7

ismile_5633aca431ed3_bp8

ismile_5633aca7c1ec3_bp9

ismile_5633acad3af83_bp10

ismile_5633acaf729a0_bp11

ismile_5633acb4f2cb8_bp12

ismile_5633acb7f2be3_bp13

ismile_5633acc5a80f7_bp14

ismile_5633acd7d0cd4_bp15

ismile_5633ace5b2f49_bp16

ismile_5633acedb47ba_bp17

ismile_5633acf97607c_bp18

ismile_5633ad059af60_bp19

ismile_5633ad1038247_bp21

ismile_5633ad1645fcb_bp22

ismile_5633ad1da2a48_bp23

ismile_5633ad243e027_bp26

ismile_5633ad2fc9dd6_bp28

ismile_5633ad43e3d3c_bp29

ismile_5633ad4eeded3_bp30

ismile_5633ad595e94a_bp31

ismile_5633ad605d48d_bp32

ismile_5633ad7d1a40e_bp33

ismile_5633ad87c3d65_bp36

ismile_5633ad8be5e25_bp37

ismile_5633ad91ab570_bp38

ismile_5633ad9a5d9d9_bp39

ismile_5633adb0e9042_bp40

ismile_5633adbe9ddb0_bp41

ismile_5633adc74be91_bp42

ismile_5633add01aa23_bp43

ismile_5633add6d1b2f_bp44

ismile_5633addd62ac3_bp45

ismile_5633ade489528_bp46

ismile_5633adf135e62_bp47

ismile_5633ae01090a4_bp48

ismile_5633ae06e5c16_bp49

ismile_5633ae138f43a_bp51

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-doi-thuong-thang-07-2012.1451845/