Cuộc thi ảnh năm 2012 của tạp chí National Geographic Traveler vừa mới kết thúc và kết quả sẽ sớm được công bố. Trước khi có kết quả, chúng ta vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp đã được gửi để tham gia cuộc thi này. Có 4 chủ đề dự thi là: Travel Portraits (Chân dung du lịch), Outdoor Scenes (Ngoại cảnh), Sense of Place (Cảm xúc về nơi chốn), và Spontaneous Moments (Khoảnh khắc tức thời). Mỗi bức ảnh là cả một câu chuyện mà tác giả gửi gắm, mời các bạn cùng xem, cảm nhận, và …

ismile_5633b647e0def_s_n01

ismile_5633b648a1489_s_n02

ismile_5633b64928535_s_n03

ismile_5633b649d1591_s_n04

ismile_5633b64b37048_s_n05

ismile_5633b64c479e6_s_n06

ismile_5633b64ec98e5_s_n07

ismile_5633b6500bfd7_s_n08

ismile_5633b650e148f_s_n09

ismile_5633b652078c8_s_n10

ismile_5633b654104ae_s_n11

ismile_5633b654a3d24_s_n12

ismile_5633b65564f00_s_n13

ismile_5633b6568bc90_s_n14

ismile_5633b6574a653_s_n15

ismile_5633b657e990d_s_n16

ismile_5633b658679f3_s_n17

ismile_5633b659901e4_s_n18

ismile_5633b65a0c7bb_s_n19

ismile_5633b65aab07f_s_n20

ismile_5633b65b65a20_s_n21

ismile_5633b65c493c4_s_n22

ismile_5633b65ce6b9b_s_n23

ismile_5633b65e639a0_s_n24

ismile_5633b65f9e1bd_s_n25

ismile_5633b6625d820_s_n26

ismile_5633b66525a55_s_n27

ismile_5633b665bdeb6_s_n28

ismile_5633b666d5760_s_n29

ismile_5633b6689cc63_s_n30

ismile_5633b66b61cf4_s_n31

ismile_5633b66be4e1f_s_n32

ismile_5633b66c91e1b_s_n36

ismile_5633b66d4c902_s_n37

ismile_5633b66e1075b_s_n38

ismile_5633b66f0eac5_s_n39

ismile_5633b66fb2264_s_n40

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-cuoc-thi-anh-nam-2012-cua-tap-chi-national-geographic-traveler-p2.1392524/