Ra khỏi nhà và chơi những trò dơ bẩn trong bùn đất có thể mang lại nhiều cái lợi và đặc biệt là sự vui vẻ. Với những lễ hội bùn , các cuộc đua trong bùn, tắm bùn , cuộc thi của “những người gan dạ”, và các lễ hội tôn giáo ngoài trời, người dân khắp nơi trên thế giới đã tìm ra lý do để rời khỏi nhà và cảm nhận trái đất qua những kẽ chân của họ. Còn các bạn? Có muốn thử cảm giác khi đẫm mình vào trong bùn đất đầy dơ bẩn không? Sau đây là những hình ảnh từ thế giới bùn đất để giúp bạn có thể nhanh chóng quyết định.

ismile_56342c2ecf764_s_m01

ismile_56342c301a15b_s_m02

ismile_56342c319f92c_s_m03

ismile_56342c32d616c_s_m04

ismile_56342c341372a_s_m06

ismile_56342c35539af_s_m07

ismile_56342c3660a3f_s_m08

ismile_56342c378f21e_s_m09

ismile_56342c390f729_s_m10

ismile_56342c3a2b337_s_m12

ismile_56342c3b6a77a_s_m13

ismile_56342c3c9f030_s_m14

ismile_56342c3d9e433_s_m15

ismile_56342c3f0c429_s_m16

ismile_56342c40656f0_s_m17

ismile_56342c429f82e_s_m18

ismile_56342c441e35f_s_m19

ismile_56342c458d776_s_m20

ismile_56342c47c3e08_s_m21

ismile_56342c4911ff3_s_m22

ismile_56342c4a90521_s_m23

ismile_56342c4c00eb4_s_m24

ismile_56342c4d916fa_s_m25

ismile_56342c4ef2fa0_s_m26

ismile_56342c500f3a5_s_m27

ismile_56342c517313f_s_m28

ismile_56342c52c0a48_s_m29

ismile_56342c5757ae1_s_m30

ismile_56342c58b5233_s_m31

ismile_56342c5a56745_s_m32

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-choi-voi-bun.1392506/