Hang động và những đường hầm là một phần trong đời sống loài người. Xưa kia, tổ tiên của chúng ta sinh sống trong hang động, giờ đây chúng ta đang đào đất để làm rất nhiều việc khác nhau. Chúng ta đào đất để tìm những giá trị văn hoá cổ xưa, để khai khoáng… Chúng ta sử dụng hang động để làm những nhà kho vĩnh cửu, để giải trí, và là nơi trú ẩn hiệu quả khỏi những thảm hoạ thiên nhiên và do loài người gây nên. Và khi trên mặt đất trở nên đông đúc hơn và các đường biên giới quốc gia đóng lại, con người đã đào đất để xây dựng các hệ thống đi lại và vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp. Sau đây là một số hình ảnh được chụp bên dưới lòng đất từ khắp nơi trên thế giới.

ismile_5634306627727_u01_0

ismile_563430684248f_u02_0

ismile_56343069cc875_u03_0

ismile_5634306be9cb9_u04_1

ismile_5634306e21ea9_u05_1

ismile_5634306fef42b_u06_1

ismile_56343071ce5a0_u08_R

ismile_563430737835a_u10_0

ismile_5634307483f82_s_u11

ismile_563430767b419_s_u12

ismile_56343078a037f_s_u13

ismile_5634307a9324b_s_u14

ismile_5634307c6b666_s_u15

ismile_5634307dc277c_s_u16

ismile_5634307f84719_s_u17

ismile_5634308177006_s_u18

ismile_56343083c8077_s_u20

ismile_56343085cfd9a_s_u21

ismile_563430879264b_s_u22

ismile_5634308955850_s_u24

ismile_5634308b7a740_s_u26

ismile_5634308d3fa2a_s_u27

ismile_5634308f323c5_s_u28

ismile_5634309d80239_s_u29

ismile_5634309fa00d6_s_u32

ismile_563430a1c11a0_s_u35

ismile_563430a39a27e_s_u36

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-the-gioi-duoi-long-dat-p1.1369088/