Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là Olympic London 2012 sẽ chính thức khai mạc. Giờ đây ngọn đuốc của kỳ Olympic lần này đã vượt qua hơn nửa chặng đường tới đích đến cuối cùng ở London. Sẽ có 8.000 người có cơ hội cầm trên tay ngọn đuốc này, trong đó Việt Nam có 2 người Việt Nam là siêu đại kiện tướng môn cờ Vua Lê Quang Liêm và người đẹp Ngô Phương Lan. Trên chặng đường này, có rất nhiều hình ảnh đẹp đã được ghi lại. Thật tiếc nếu chúng ta bỏ qua!

ismile_5634317e23d96_o01_4

ismile_563431830252e_o02_1

ismile_563431848f2e5_o03_R

ismile_5634318607e9e_o04_1

ismile_56343187a1852_o05_1

ismile_56343189a6997_o06_2

ismile_5634318bccdbb_o07_2

ismile_5634318d89899_o08_R

ismile_5634318f01d53_o09_3

ismile_563431910824a_o10_4

ismile_5634319242640_o11_R

ismile_56343194504f6_o12_R

ismile_5634319653e96_o13_R

ismile_56343197ef08c_o14_0

ismile_5634319fe6104_o15_0

ismile_563431a15f0da_o16_0

ismile_563431a305105_o17_R

ismile_563431a53a7ad_o18_R

ismile_563431a7111a7_o19_6

ismile_563431a879ad6_o20_1

ismile_563431aa4c207_o21_1

ismile_563431abf3e32_o22_4

ismile_563431ad6cc84_o23_4

ismile_563431af110a2_o24_4

ismile_563431b17a578_o25_4

ismile_563431b2e60fe_o26_4

ismile_563431b48bc5d_o27_1

ismile_563431b63dd5a_o28_6

ismile_563431b81da84_o30_6

ismile_563431b9ebbf7_o31_6

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-ruoc-duoc-olympic-2012-nua-chang-duong-den-london.1361358/