Trong loạt ảnh này, chúng ta sẽ cùng xem thử thế giới 50 năm về trước có gì nổi bật đặc biệt. Có những sự kiện về chính trị, xã hội, chiến tranh…, song song với đó là các cuộc đua trong ngành không gian, vấn đề hạt nhân… Mỗi bức ảnh phản ánh một cách chân thực các sự kiện mang tính tiêu biểu vào năm 1962 . Mời các bạn cùng xem qua!

ismile_563434ec927c6_s_n01

ismile_563434ee0d1f8_s_n03

ismile_563434ef3438e_s_n04

ismile_563434f095ecf_s_n05

ismile_563434f22c906_s_n06

ismile_563434f38b89f_s_n07

ismile_563434f53436f_s_n08

ismile_563434f6ed257_s_n11

ismile_563434f828e81_s_n14

ismile_563434f9920fb_s_n19

ismile_563434fb3d01b_s_n20

ismile_563434fc93ad0_s_n23

ismile_563434fdcd6bb_s_n24

ismile_563434ff4088c_s_n25

ismile_5634350092b6c_s_n26

ismile_56343501d15ba_s_n27

ismile_563435031c775_s_n29

ismile_563435041ed6a_s_n32

ismile_56343505445b6_s_n33

ismile_56343506a323f_s_n38

ismile_56343507c6130_s_n39

ismile_56343509050b1_s_n40

ismile_5634350aa79b4_s_n43

ismile_5634350b871a9_s_n44

ismile_5634350cec46d_s_n47

ismile_5634350e3b281_s_n49

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-the-gioi-vao-nam-1962.1287710/