Ngày 20/06/2012 đánh dấu Ngày thế giới về người tị nạn , ngày được LHQ chọn để nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng hiện có 42 triệu người không thể trở về nhà. Cách đây 2 năm, con số này là 15 triệu. Theo một báo cáo khác của LHQ, trong năm ngoái đã có 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều nhất kể từ năm 2000. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói rằng: “Người tị nạn rời bỏ nhà cửa là bởi vì họ không có lựa chọn. Chúng ta phải chọn việc giúp đỡ họ”.

ismile_563431bd7963a_bp1

ismile_563431bf45915_bp2

ismile_563431c33fe50_bp3

ismile_563431c7a4274_bp4

ismile_563431cb042c9_bp5

ismile_563431d3e43c4_bp7

ismile_563431d6071a2_bp10

ismile_563431d88a4e0_bp11

ismile_563431dc70685_bp13

ismile_563431df3b38f_bp14

ismile_563431e299b91_bp15

ismile_563431e56b4b3_bp16

ismile_563431e820f0d_bp17

ismile_563431eb0fade_bp19

ismile_563431eec3dbb_bp20

ismile_563431f05a735_bp22

ismile_563431f3e2c6e_bp23

ismile_563431f6dd53d_bp24

ismile_5634320099775_bp26

ismile_56343203d708f_bp27

ismile_5634320b734d6_bp28

ismile_5634320d89013_bp29

ismile_5634320fc3228_bp30

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-ngay-the-gioi-ve-nguoi-ti-nan-2012.1344119/