Ngày 05/05/2012, thế giới được chứng kiến hiện tượng siêu trăng duy nhất trong năm nay. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng bay ở quỹ đạo gần trái đất hơn so với bình thường, trong lần này, mặt trăng ở gần trái đất nhất ở khoảng cách chừng 356.955km. Vào thời điểm này, mặt trăng sẽ sáng hơn, lớn hơn bình thường. Sau đây là một số hình ảnh chụp siêu trăng của năm 2012.

ismile_5634372a21690_bp1

ismile_5634372ec579e_bp2

ismile_5634372f47aeb_bp4

ismile_56343731d8770_bp5

ismile_56343733b6a5e_bp7

ismile_563437363a2b0_bp8

ismile_5634373ba30dc_bp9

ismile_5634374005856_bp10

ismile_563437468131f_bp11

ismile_56343749bf875_bp12

ismile_5634374ce01f6_bp13

ismile_56343751ccef5_bp15

ismile_5634375675362_bp16

ismile_5634375c22713_bp17

ismile_56343760dcb21_bp18

ismile_5634376703662_bp19

ismile_5634376a31ed6_bp20

ismile_5634376fb50cd_bp21

ismile_56343771ae8cb_bp22

ismile_5634377a5ad99_bp24

ismile_5634377d8485f_bp25

ismile_5634378806ee6_bp26

ismile_5634378b426a8_bp27

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-sieu-trang-2012.1252022/