Gió là một nhân tố tự nhiên hiện diện trong cuộc sống con người mà đôi khi chúng ta không để ý, trừ khi chúng đem lại cho ta những tác hại hay ích lợi nào đó. Con người vẫn đang tận dụng gió để tạo ra năng lượng, để vui chơi,… Và chúng ta vẫn phải đang đối mặt với những hậu quả khá là nặng nề mỗi khi có quá nhiều gió mạnh. Bộ ảnh sau đây sẽ cho chúng ta thấy những tác động tốt và không tốt của gió đến cuộc sống.

ismile_563436c77298f_bp1

ismile_563436cabfe0f_bp3

ismile_563436ccd7e2e_bp4

ismile_563436cf3b04e_bp6

ismile_563436d1ab7ef_bp8

ismile_563436d7b320a_bp9

ismile_563436dd69144_bp12

ismile_563436e0f29a3_bp14

ismile_563436e58bc29_bp17

ismile_563436e9bc6cd_bp18

ismile_563436ed36ece_bp19

ismile_563436f0a1927_bp20

ismile_563436fa35cc7_bp24

ismile_563436fe13490_bp25

ismile_5634370295eaf_bp27

ismile_5634370659c0c_bp29

ismile_5634370b3a119_bp36

ismile_5634370eacc70_bp37

ismile_56343714a2e21_bp39

ismile_56343719539dc_bp40

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-nhung-con-gio.1266204/