Ít khi chúng ta có cơ hội nhìn thế giới xung quanh từ một vị trí thật cao. Thường thì điều này có thể xảy ra khi bạn được đứng trên một toà nhà chọc trời, hoặc đi máy bay, hay khinh khí cầu. Lúc đó thế giới bên dưới thật nhỏ bé và rất thú vị. Loạt ảnh hôm nay sẽ cho các bạn cơ hội nhìn thế giới từ trên cao , thậm chí là từ trạm ISS, ở rất xa so với trái đất.

ismile_5634387d3a337_s_e01

ismile_5634387edbfb0_s_e02

ismile_5634388091f5b_s_e03

ismile_5634388189078_s_e04

ismile_5634388301732_s_e05

ismile_5634388484696_s_e06

ismile_5634388665eef_s_e07

ismile_56343887d450f_s_e08

ismile_563438898b22a_s_e11

ismile_5634388b1d667_s_e13

ismile_5634388c5f853_s_e14

ismile_5634388ddaad1_s_e15

ismile_5634388f56910_s_e16

ismile_5634389066e4c_s_e17

ismile_563438916a97c_s_e18

ismile_563438934b280_s_e20

ismile_5634389499abd_s_e21

ismile_563438960f97b_s_e22

ismile_563438970fa96_s_e23

ismile_56343898b48be_s_e24

ismile_5634389a55145_s_e25

ismile_5634389b83389_s_e27

ismile_5634389cc488d_s_e30

ismile_5634389e81a8b_s_e31

ismile_5634389fc327a_s_e32

ismile_563438a135bc2_s_e33

ismile_563438a36cd45_s_e34

ismile_563438a4989d8_s_e35

ismile_563438a641409_s_e36

ismile_563438a7736f7_s_e37

ismile_563438a8aa866_s_e38

ismile_563438a9e9289_s_e39

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-nhin-the-gioi-tu-tren-cao.1225545/