Chúng ta lại có một bộ ảnh đẹp với chủ đề “Động vật xung quanh ta”. Có một điều đáng để suy ngẫm khi mình xem bộ ảnh này là hầu như các tấm ảnh đều được chụp trong sở thú, nơi các con vật phải sống trong môi trường không hoàn toàn tự nhiên. Nếu chúng được thoải mái sống trong thiên nhiên thì thật là tốt biết bao. Mong rằng loài người sẽ bảo vệ động vật nhiều hơn trong tương lai.

ismile_5634379182725_s_a01

ismile_56343792b2897_s_a03

ismile_5634379453f67_s_a04

ismile_5634379554dc3_s_a06

ismile_5634379649b61_s_a07

ismile_5634379786338_s_a08

ismile_56343798d2155_s_a09

ismile_5634379a34fd2_s_a10

ismile_5634379b2ab15_s_a11

ismile_5634379c590b4_s_a12

ismile_5634379d63bbb_s_a13

ismile_5634379e5b97e_s_a15

ismile_5634379f8c7e1_s_a16

ismile_563437a0eae73_s_a18

ismile_563437a254073_s_a20

ismile_563437a34d818_s_a22

ismile_563437a47bfb8_s_a23

ismile_563437a5b17cb_s_a24

ismile_563437a6dec16_s_a25

ismile_563437a87af86_s_a27

ismile_563437aa06d46_s_a28

ismile_563437ab76302_s_a28

ismile_563437ace3df5_s_a30

ismile_563437add34e5_s_a32

ismile_563437af16df8_s_a33

ismile_563437b0b81ba_s_a34

ismile_563437b1b067a_s_a36

ismile_563437b2ec998_s_a38

ismile_563437b41f169_s_a40

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-dong-vat-xung-quanh-ta-p3.1248664/