Gần nửa năm rồi chúng ta mới có dịp trở lại với loạt bài Thế giới nhìn qua Google Earth trong chuyên mục The Big Picture . Hôm nay chúng ta có tổng cộng 18 tấm hình. Vẫn như cũ, mỗi tấm hình sẽ có 3 đáp án để các bạn lựa chọn, và đáp án chính xác được đăng ở cuối bài. Hãy thử kiểm tra kiến thức về địa lý và tài suy đoán của bạn xem thế nào nhé. Chúc các bạn may mắn.

ismile_563434cdb7884_s_w01

ismile_563434cf62614_s_w02

ismile_563434d134017_s_w03

ismile_563434d2dac29_s_w04

ismile_563434d45670a_s_w05

ismile_563434d5dba3b_s_w06

ismile_563434d7886c1_s_w07

ismile_563434d8db097_s_w08

ismile_563434da28ec6_s_w09

ismile_563434db66d2a_s_w10

ismile_563434dd9fd9b_s_w11

ismile_563434df3e375_s_w12

ismile_563434e0eddb6_s_w13

ismile_563434e26899a_s_w14

ismile_563434e4184f1_s_w15

ismile_563434e5db966_s_w16

ismile_563434e78b12a_s_w17

ismile_563434e936bc8_s_w18
Đáp án: (Nhớ chỉ xem sau khi đã đoán xong 18 tấm hình).

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-the-gioi-nhin-qua-google-earth-p3.1287810/