Năm nay là tròn 100 năm vụ chìm tàu RMS Titanic , một trong những vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử hàng hải. Có đến 1.517 người trong số 2.229 hành khách và thuỷ thủ đoàn trên con tàu xấu số đã bỏ mạng trên biển. 712 người sống sót đã được cứu bởi tàu RMS Carpathia. Vụ chìm tàu Titanic được xem là có ảnh hưởng nhiều nhất đến những quy định an toàn và luật hàng hải. Có nhiều thay đổi đã được đưa ra sau tai nạn này. Thông tin về vụ chìm tàu Titanic có khá nhiều trên mạng, các bạn có thể tìm hiểm thêm nếu thích.

ismile_56343a8ec9188_bp1

ismile_56343a8f42cb9_bp2

ismile_56343a91369d4_bp3

ismile_56343a947bd41_bp4

ismile_56343a984adf1_bp5

ismile_56343a9bf15d6_bp6

ismile_56343a9d79221_bp7

ismile_56343aa273410_bp8

ismile_56343aa71c72f_bp9

ismile_56343aac67851_bp10

ismile_56343aafeb57a_bp11

ismile_56343ab075742_bp13

ismile_56343ab6a5612_bp14

ismile_56343aba4a3b1_bp15

ismile_56343ac2e10e7_bp16

ismile_56343ac963ccd_bp17

ismile_56343acead437_bp18

ismile_56343ad23531b_bp21

ismile_56343ad630dac_bp22

ismile_56343add84ccd_bp24

ismile_56343adf471b0_bp25

ismile_56343ae1bc0bc_bp26

ismile_56343ae400105_bp27

ismile_56343ae4b42ab_bp28

ismile_56343ae579144_bp29

ismile_56343ae655621_bp30

ismile_56343aef5f599_bp31

ismile_56343af788eb0_bp32

ismile_56343afc5550c_bp33

ismile_56343b05a2cea_bp34

ismile_56343b0fd46c4_bp36

ismile_56343b1588f0e_bp37

ismile_56343b175619c_bp38

ismile_56343b30cbd23_bp39

ismile_56343b3c00b4e_bp40

ismile_56343b4018613_bp41

ismile_56343b4a52321_bp42

ismile_56343b4eb8078_bp43

ismile_56343b54ed641_bp44

ismile_56343b588ce7a_bp45

ismile_56343b5919d0d_bp46

ismile_56343b59b4b96_bp47

ismile_56343b5eee7c6_bp48

ismile_56343b5f64b98_bp49

ismile_56343b624cccc_bp50

ismile_56343b667dae1_bp51

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-titanic-mot-tram-nam-sau.1211000/