Ngày 22/04 hàng năm được chọn là Ngày trái đất ; năm nay là lần thứ 42 nó được diễn ra và đã được 175 quốc gia hưởng ứng. Mục đích của Ngày trái đất là nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên của hành tinh mà chúng ta đã sinh sống. Ngày 22/04/1970, ông Gaylord Nelson, một thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi tổ chức một cuộc hội thảo về môi trường, hay là Ngày trái đất, có hơn 20 triệu người đã tham gia vào năm đó. Bộ sưu tập ảnh sau đây sẽ là những hình ảnh về môi trường của hành tinh xanh, những nỗ lực tạo ra nguồn năng lượng tái chế, và các tác động khác nhau của ô nhiễm . Mời các bạn cùng xem và kêu gọi bảo vệ màu xanh cho hành tinh của chúng ta.

ismile_563439fde2889_bp1

ismile_56343a050fa55_bp2

ismile_56343a0a2d7be_bp3

ismile_56343a110b011_bp4

ismile_56343a162c704_bp5

ismile_56343a1824df8_bp6

ismile_56343a1af114b_bp7

ismile_56343a24dca52_bp8

ismile_56343a26571f9_bp9

ismile_56343a2a4ae49_bp10

ismile_56343a310db94_bp11

ismile_56343a353afd8_bp12

ismile_56343a377fe4a_bp13

ismile_56343a3ece286_bp15

ismile_56343a40c3536_bp16

ismile_56343a44c8fad_bp17

ismile_56343a48069e4_bp18

ismile_56343a4e8cbc0_bp21

ismile_56343a53b76b2_bp23

ismile_56343a5ada1a8_bp24

ismile_56343a5e3742e_bp25

ismile_56343a631295f_bp28

ismile_56343a66f1451_bp29

ismile_56343a6e4d0e0_bp30

ismile_56343a793e8c9_bp31

ismile_56343a7da9883_bp32

ismile_56343a815c498_bp34

ismile_56343a855ab70_bp35

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-ngay-trai-dat-2012.1213806/