“Cuộc sống muôn màu muôn vẻ”, quả thực là vậy! Càng xem nhiều, càng đi nhiều, càng trải nghiệm nhiều, bạn sẽ thấy rõ điều này. Cuộc sống ở thành thị rõ ràng là khác nhiều so với nông thôn. Người giàu sẽ sống rất khác so với người nghèo. Hay giới trẻ sẽ sống khác so với người đã có tuổi. Bộ ảnh đời thường tháng 04/2012 sẽ cho các bạn có cơ hội chiêm nghiệm về điều này.

ismile_563437d9ccedb_bp1

ismile_563437da64fb6_bp2

ismile_563437e0353eb_bp3

ismile_563437e9a82c0_bp5

ismile_563437ef78ab0_bp6

ismile_563437f277d19_bp7

ismile_563437f560cf3_bp8

ismile_563438040402c_bp9

ismile_5634380700a40_bp10

ismile_5634380c1618a_bp11

ismile_5634380e6abe3_bp13

ismile_56343814350d7_bp14

ismile_56343816bbec2_bp15

ismile_5634381b5ecfc_bp16

ismile_5634381d023e1_bp17

ismile_5634382418710_bp18

ismile_5634382c0a84c_bp19

ismile_563438347e83f_bp21

ismile_56343839442fe_bp22

ismile_56343842711fa_bp23

ismile_563438497b0d3_bp24

ismile_5634384a06f9e_bp25

ismile_5634384f3bbe2_bp26

ismile_563438578abb6_bp27

ismile_5634385c3df17_bp28

ismile_56343860302ec_bp30

ismile_56343862e5618_bp32

ismile_56343865d865a_bp33

ismile_56343868790d6_bp34

ismile_563438709696b_bp35

ismile_56343872c9365_bp36

ismile_56343878a2439_bp38

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-anh-doi-thuong-thang-04-2012.1227380/