Nước là một nguồn tài nguyên hết sức quý giá nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều này. Có tới hơn 1 tỷ người đang bị thiếu khoảng 20-50 lít nước sạch mỗi ngày để phục các nhu cầu căn bản như ăn uống và tắm giặt. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đang lãng phí nước. Dân số thế giới đã vượt qua con số 7 tỉ người, và kèm với đó nhu cầu nước tăng lên, đồng thời nguồn tài nguyên này cũng trở nên hiếm hơn. Nếu bạn có dư dả nước dùng, thì hãy nghĩ đến những người đang phải sống thiếu nước. Hãy tiết kiệm nước nhiều nhất có thể.

ismile_56343b6ccba50_s_h01

ismile_56343b6e3e914_s_h02

ismile_56343b6fa7e7b_s_h03

ismile_56343b70e2823_s_h04

ismile_56343b7227a68_s_h05

ismile_56343b735bdd9_s_h06

ismile_56343b7aa7c4f_s_h09

ismile_56343b7c0e88c_s_h10

ismile_56343b7d3cece_s_h12

ismile_56343b7e7ff65_s_h14

ismile_56343b8002245_s_h16

ismile_56343b81896b7_s_h18

ismile_56343b831b4fe_s_h19

ismile_56343b840a545_s_h21

ismile_56343b85139f6_s_h22

ismile_56343b864d545_s_h25

ismile_56343b8786880_s_h26

ismile_56343b88ce1d5_s_h30

ismile_56343b8a42dd7_s_h31

ismile_56343b8baf2fc_s_h32

ismile_56343b8d2d02f_s_h33

ismile_56343b8e711b6_s_h34

ismile_56343b8fcc2cb_s_h35

ismile_56343b916788f_s_h36

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-ngay-nuoc-the-gioi-2012-p2.1187732/