Giờ Trái Đất là một sự kiện được tổ chức hàng năm để kêu gọi cả thế giới cùng tiết kiệm điện năng và cảnh báo về vấn đề năng lượng cho thế giới. Giờ Trái Đất được diễn ra lần đầu tiên vào năm 2007 ở Sydney, Australia, và đến nay đã có hơn 147 quốc gia hưởng ứng với hơn 5.000 thành phố. Trong vòng một giờ, từ 8h30 tối giờ địa phương, ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba, đèn sẽ được tắt đi. Hy vọng sự kiện này sẽ giúp chúng ta có được một thói quen tiết kiệm khi dùng điện năng, cũng như các nguồn tài nguyên khác. Sau đây là hình ảnh hưởng ứng việc tắt đèn trong Giờ Trái Đất 2012 tại một số nơi trên thế giới.

ismile_56343bb234ebe_bp1

ismile_56343bb2b3c25_bp2_o

ismile_56343bb5accc9_bp2_o

ismile_56343bb8abb8a_bp3_o

ismile_56343bbb64359_bp3_o

ismile_56343bbf33599_bp4_o

ismile_56343bc3924f0_bp4_o

ismile_56343bc6840b8_bp5_o

ismile_56343bcd44199_bp5_o

ismile_56343bd3ba6df_bp6_o

ismile_56343bd5de57e_bp6_o

ismile_56343bd9302b9_bp7_o

ismile_56343bdb64ad5_bp7_o

ismile_56343be1c9aa1_bp8_o

ismile_56343be618bf5_bp8_o

ismile_56343bea7458c_bp9_o

ismile_56343bfc87248_bp9_o

ismile_56343c05dc71c_bp10_

ismile_56343c09bc662_bp10_

ismile_56343c0d6dcdf_bp11_

ismile_56343c17cd726_bp11_

ismile_56343c19c163e_bp12_

ismile_56343c1c4f8cd_bp12_

ismile_56343c1e0b0a3_bp13_

ismile_56343c246fd5d_bp13_

ismile_56343c27b5165_bp14_

ismile_56343c2ad4874_bp14_

ismile_56343c2cf3022_bp15_

ismile_56343c307d39b_bp15_

ismile_56343c3229ddd_bp16_

ismile_56343c35d9656_bp16_

ismile_56343c37a165f_bp17_

ismile_56343c3af3ba2_bp17_

ismile_56343c3d3f0fd_bp18_

ismile_56343c41ba8fc_bp18_

ismile_56343c449d068_bp19_

ismile_56343c500f50b_bp19_

ismile_56343c5335fa4_bp20_

ismile_56343c5d0a4de_bp20_

ismile_56343c6940210_bp21_

ismile_56343c6d6c53b_bp21_

ismile_56343c733d7d4_bp22_

ismile_56343c7893b6e_bp22_

ismile_56343c7e60a55_bp23_

ismile_56343c839db19_bp23_

ismile_56343c85daff8_bp24_

ismile_56343c8a539a7_bp24_

ismile_56343c8febd9b_bp25_

ismile_56343c94943d5_bp25_

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-gio-trai-dat-2012.1178783/