Hôm 20/04/2011 đánh dấu tròn một năm kể từ ngày xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ . Một năm sau thảm họa, người dân vùng duyên hải tại bang Louisiana vẫn phải đang vật lộn để khôi phục cuộc sống. Những tác động của thảm họa tràn dầu đến môi trường giờ đây vẫn còn là mối đe dọa chưa biết khi nào khắc phục được. Bộ sưu tập sau đây bao gồm những hình ảnh về thảm họa, những ảnh hưởng của nó đến với con người và môi trường và những nỗ lực khôi phục.

ismile_56371ccc0d5c4_bp2

ismile_56371cce7eba7_bp3

ismile_56371cd11c610_bp4_o

ismile_56371cd364707_bp4_o

ismile_56371cd5863e7_bp5_o

ismile_56371cd8d63be_bp5_o

ismile_56371cdbe368d_bp6_o

ismile_56371cdf50d22_bp6_o

ismile_56371ce29f8d5_bp7_o

ismile_56371ce76e69d_bp7_o

ismile_56371cea18c3b_bp8_o

ismile_56371cede8e40_bp8_o

ismile_56371cf2715cb_bp9_o

ismile_56371cf640daf_bp9_o

ismile_56371cf8d1597_bp10_

ismile_56371cfc41e8f_bp10_

ismile_56371cfed743c_bp11

ismile_56371d010a76c_bp12

ismile_56371d050e4a5_bp13

ismile_56371d0719ed9_bp14

ismile_56371d0a6512c_bp15

ismile_56371d0d34f19_bp16

ismile_56371d0f846c1_bp17

ismile_56371d120856d_bp19

ismile_56371d159abac_bp20

ismile_56371d1760526_bp21

ismile_56371d1a1aa43_bp22

ismile_56371d1d5eba2_bp23

ismile_56371d1fde250_bp24

ismile_56371d2376084_bp25

ismile_56371d2719127_bp26

ismile_56371d29bba23_bp27

ismile_56371d2c12a20_bp28

ismile_56371d2ea7401_bp29

ismile_56371d330eb5e_bp30

ismile_56371d356e5e2_bp31

ismile_56371d37d027c_bp32

ismile_56371d3b2db7e_bp33

ismile_56371d3de166d_bp34

ismile_56371d413c793_bp35

ismile_56371d449cceb_bp36 Liệu một năm nữa Vịnh Mexico có trở lại trạng thái bình thường như trước khi xảy ra thảm họa tràn dầu được không?

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-vinh-mexico-1-nam-sau-tham-hoa-tran-dau.669777/