[The Big Picture] Thế giới nhìn qua Google Earth (P3)

Standard

Gần nửa năm rồi chúng ta mới có dịp trở lại với loạt bài Thế giới nhìn qua Google Earth trong chuyên mục The Big Picture . Hôm nay chúng ta có tổng cộng 18 tấm hình. Vẫn như cũ, mỗi tấm hình sẽ có 3 đáp án để các bạn lựa chọn, và đáp án chính xác được đăng ở cuối bài. Hãy thử kiểm tra kiến thức về địa lý và tài suy đoán của bạn xem thế nào nhé. Chúc các bạn may mắn.

ismile_563434cdb7884_s_w01

ismile_563434cf62614_s_w02

ismile_563434d134017_s_w03

ismile_563434d2dac29_s_w04

ismile_563434d45670a_s_w05

ismile_563434d5dba3b_s_w06

ismile_563434d7886c1_s_w07

ismile_563434d8db097_s_w08

ismile_563434da28ec6_s_w09

ismile_563434db66d2a_s_w10

ismile_563434dd9fd9b_s_w11

ismile_563434df3e375_s_w12

ismile_563434e0eddb6_s_w13

ismile_563434e26899a_s_w14

ismile_563434e4184f1_s_w15

ismile_563434e5db966_s_w16

ismile_563434e78b12a_s_w17

ismile_563434e936bc8_s_w18
Đáp án: (Nhớ chỉ xem sau khi đã đoán xong 18 tấm hình).

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-the-gioi-nhin-qua-google-earth-p3.1287810/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 64 = 73